BRANDKLASSES

Wijka Brandbeveiliging levert draagbare brandblussers waarbij veel aandacht is geschonken aan betrouwbaarheid, bedieningsgemak en bluscapaciteit.

Met onze eigen import kunnen wij u een kwalitatief merk leveren.

Natuurlijk zijn er verschillende blusmiddelen verkrijgbaar. Hieronder ziet u verschillende brandklasses. Klik op op een brandklasse om te zien welk blusmiddel u moet gebruiken.

Brandklasse A

Vaste stoffen zoals hout, papier, stro en textiel

Brandklasse B

Vloeistoffen zoals benzine, petroleum, alcohol en vloeibaar wordende stoffen zoals vet en teer

Brandklasse C

Gassen zoals aardgas, butaan, propaan, waterstof

Brandklasse F

Een brand van (frituur)olie en vetten zoals: bakolie of frituurvet.